Regulamin pokoi noclegowych WHITE HOUSE

Właściciel pokoi noclegowych WHITE HOUSE będzie Państwu wdzięczny za współpracę w przestrzeganiu mniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości .

 1. Pokój wynajmowany jest na doby.
 2. Do korzystania z usług, upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja, uiszczenie przez rezerwującego pobytu Gościa zadatku w wysokości 30 procent całkowitej wartości rezerwowanego pobytu, a w dniu przyjazdu na miejsce uregulowanie zapłaty za cały pobyt.
 3. Po przyjeździe do obiektu należy okazać ważny dokument tożsamości np. Dowód tożsamości , celem dokonania wszelkich formalności związanych z pobytem w pokojach WHITE HOUSE .
 4. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 na terenie obiektu WHITE HOUSE dozwolony tylko pod nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez nieletnich.
 5. Doba w naszych pokojach zaczyna się od godziny 15:00 w dniu przyjazdu , kończy się o godzinie 10:00 ostatniego dnia pobytu. Nie opuszczenie pokoju do godziny 10:00 oznacza przedłużenie pobytu o kolejną dobę .
 6. Życzenie przedłużenia pobytu uwzględnia się w miarę posiadanych możliwości lokalu.
 7. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić właścicielowi lub osobie przez niego wskazanej do godziny 09:00 dnia w którym upływa termin najmu pokoju .
 8. W pokojach WHITE HOUSE i jego terenie nie akceptujemy zwierząt.
 9. Na terenie całego obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów również elektronicznych, a także innych wyrobów tytoniowych. W przypadku stwierdzenia użycia środków tytoniowych najmujący będzie zobowiązany do poniesienia kosztów związanych z dearomatyzacją pomieszczeń w kwocie 400 zł. Zabrania się również stosowania wszelakiego rodzaju środków odurzających a ich wykrycie podlega karze grzywny 1000 zł.
 10. Cisza nocna obowiązuje w pokojach i na całym jego terenie od godziny 22:00 do 06:00 rano.
 11. Na ternie całego obiektu zabrania się urządzania imprez.
 12. Goście ponoszą odpowiedzialność za wszystkiego rodzaju szkody wyrządzone w obiekcie i na jego terenie. Gość jest zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy ,bezzwłocznie powinien poinformować o wystąpieniu każdej szkody.
 13. Goście zobowiązani są przechowywać klucz do pokoju z należytą starannością, w przypadku jego utraty Goście zostaną obciążeni kosztami wymiany zamka w wysokości 100 zł.
 14. Właściciel pokoi WHITE HOUSE nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub szkody samochodu bądź innego pojazdu należącego do Gościa jak również rzeczy wartościowe pozostawione w pokojach lub części wspólnego użytku.
 15. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił należna za pobyt opłatę.
 16. W przypadku rezygnacji Gościa w trakcie trwania doby wynajmu wynajmujący – właściciel pokoi nie zwraca opłaty uiszczonej za pobyt.
 17. W przypadku osób, które nie przestrzegają przepisów przeciw pożarowych podlegają karom określonym w kodeksie; wykroczeń oraz karnym .
 18. Ze względu na bezpieczeństwo przeciw pożarowe zabrania się używania w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju .
 19. W przypadku gdy Gość w sposób znaczący narusza spokój i /lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia miedzy ludźmi właściciel WHITE HOUSE zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Gościowi pobytu w pokojach i jego terenie jak również nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za nie wykorzystany okres.
 20. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą korzystać z atrakcji w obiektu i wokół niego tylko pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych którzy są odpowiedzialni za nie letnich.

Rezerwacja i korzystanie z usług pokoi WHITE HOUSE stanowi zapoznanie się i akceptacje niniejszego regulaminu.